TOPlist

Forum WoW gildy Pilsner Urquell

Povídání pro členy i nečleny *** Informace pro nováčky *** kdo z členů guildy nemá přístup do interní části fóra, napište Vincerindovi E-mail

Nejsi přihlášen

#1 04.01.2011 16:50:06

midji
Administrator
Registrovaný: 26.12.2006
Příspěvky: 1186

Pravidla guildy Pilsner Urquell

Vstup do guildy

1a. Členem guildy Pilsner Urquell se může stát každý hráč české nebo slovenské národnosti.
2a. Členem guildy se stane hráč, který splní všechny podmínky pro přijetí:
     - Hráč smí do guildy vstoupit na lvl 1, aby mohl těžit z guildovních výhod. ( Perků )
     - Dále se musí zaregistrovat na stránkách Pilsner Urquell : Zaregistrovat se zde
     - Třetí podmínka je úspěšné podání přihlášky na fóru v topicu: "Přihláška do Guildy Pilsner Urquell"¨
3a. O úspěšnosti přihlášky rozhoduje Guild Master (dále jen GM) a Zástupci Guild Mastera (dále jen ZGM) na základě referencí od ostatních členů guildy.
      Pokud jde o vstup do guildy hlavně za účelem raidování, je potřeba kladného vyjádření i ze strany Raid Leaderů.Hodnosti v guildě

1b.  Nováček - statut "Nováček" získá hráč automaticky po vstupu do guildy. Dostává se mu pouze standardní ochrany guildy bez jakýchkoliv výhod navíc.
     Člen - 2 měsíce v guildě - Standardní ochrana guildy
     Veterán - 1 rok v guildě - Standardní ochrana guildy
     Sněhulák - Rank pro Frozen Accounty
     Class Leader - Class Leader vám poradí s vaší klasou.  - Standardní ochrana guildy
     Zástupce Guild Mastera- 1 rok v guildě (je volen hlasováním na 1 rok) - Standardní ochrana guildy
     Guild Master - 1 rok v guildě (je volen hlasováním na 1 rok) - Standardní ochrana guildy   
2b.  Alt-  statut "Alt" získá postava, jejíž hráč má ve Wildhammeru v aliančním táboře jinou, hlavní postavu (Main)
           Požívá pouze guildovní ochrany.
     Alt-oficír - "Alt" postavy oficiru. Standardní ochrana guildy
3b. Žádosti stávajícíh členů o povýšení hodnosti se podávají na fóru v topicu: Žádost o povýšení

Seznam členů guildy a podrobné informace o jednotlivých postavách je na oficiálních stránkách Blizzardů WoW ArmoryPráva a povinnosti členů guildy Pilsner Urquell

1c. Členové guildy by měli dodržovat základní pravidla slušnosti a vyhnout se pokud možno vulgarismům.
2c. Jakékoliv nadávání, urážení dalších hráčů bude trestáno napomenutím.
     Po 3. napomenutí bude situace projednána GM s jeho zástupci a po jejich dohodě může dojít k jeho vyloučení.
     Pokud nedojde k jeho vyloučení, bude mu snížena hodnost o jednu dolů.
     Všechny tyto záznamy budou vedeny na foru Pilsner Urquell. Toto pravidlo platí jak pro hru, tak i pro forum!
3c. Pokud bude členovi Pilsner Urquell někde ve hře nadáváno a případně by byl urážen, je jeho právem se obrátit na GM nebo na jeho zástupce,
     kteří se pokusí dojednat nápravu, případně omluvu ze strany hráčů či guildy ve které hráč je.
     Jako důkaz je možno použít screenshoty z chatu,byly by nanejvíš vhodné pro dokazování viny hráče.
4c. Pokud se bude člen PU chovat nevhodně k mimoguildovním hráčům a bude tím očerňovat dobrou pověst PU,
     bude nucen sjednat nápravu a omluvit se poškozenému jak prostřednictvím herního mailu tak prostřednictvím guild fora guildy poškozeného,
     pokud se jedná o českou guildu.
     Pokud tak neučiní do týdne, dostane napomenutí. Pokud tak neučiní do 14 dnů dostane druhé napomenutí.
     Po mměsíci bez omluvy bude situace projednána GM a ZGM a po jejich dohodě může dojít k vyloučení hříšníka.
     Pokud nedojde k jeho vyloučení, bude mu snížena hodnost o jednu dolů.
     Všechny tyto záznamy budou vedeny na foru Pilsner Urquell.
5c. 2 měsíce neaktivní postava v guildě bez udání důvodu bude vyloučena GM či ZGM z guildy.Práva a povinnosti GM a jeho zástupců

1d. V guildě je 1 GM + 4 zástupci GM volení hlasováním.
2d. Do guildy může přijímat nové členy GM a jeho zástupci. Povinností je při přijímání zapsat info k danému hráči.
3d. Z guildy může propouštět hráče pouze GM či ZGM po poradě s GM a to na základě bodu 2c, 4c, 5c a 9e (v návaznosti na body 4e, 5e, 8e)
4d. Na foru PU mohou editovat topicy, pakliže to uznají za vhodné.
5d. Je povinností GM a ZGM (popř. RL) vést záznamy o napomenutích a umístění hráčů na černou listinu v sekci Káznice
6b. Je povinností Guild Mastera, aby svou funkci řádně zastával po celou dobu svého volebního období, dokud nebude zvolen nový GM.
7d. Je povinností GM, aby na konci svého volebného období či po podání demise vypsal řádné volby na post nového Guild Mastera.
8d. je povinností GM, aby vypsal řádné volby na post Zástupce GM po ukončení volebního období či demisi některého ze stávajících ZGM.
9d. GM má vždy pravdu.Guildovní raidy a instance

1e. Hráči mají na vypisování jednotlivých akcí  k dispozici "WoWNET"  a ''DKP''.
     - WoWNet je na této adrese: Přesunout se na WoWNet
     - DKP je na této adrese: Přesunout se na DKP
     Není povinností si akce vypisovat, hráči si mohou poskládat skupinu či raid ve hře.
2e. Jestliže hráč nemůže na předem vypsanou akci, měl by se z akce odhlásit s dostatečným předstihem a napsat do příslušného topicu na foru omluvu. Omluvy zde
    Za omluvu nebude brána jiná instance nebo raid. Všechny omluvy, které se týkají reálného světa jsou samozřejmě akceptovány (hra nesmí omezovat reálný život).
3e. Pokud je hráč zaregistrován pro nějakou akci (instance nebo raid) je nepřípustné, aby v této době šel na jinou akci (instance nebo raid) s jinou skupinou.
4e. Hráč, který půjde vědomě na jinou akci (instance či raid) v době konání akce na kterou je již přihlášen, dostane napomenutí.
     Napomenutí může udělit GM či ZGM (v případě instance) či Raid Leader (dále jen RL) (v případě raidu)
5e. Při nenadálé události, která znemožní omluvit se z neúčasti s dostatečným předstihem, je hráč povinen omluvit se alespoň zpětně.
     Pokud se hráč neomluví ze dvou neúčastí na akci, na kterou byl nahlášen, dostane od GM (v případě instance) či RL (v případě raidu) napomenutí.
6e. Hráči by měli při hrání v instancích dodržovat nepsaná pravidla lootu pokud se hráči ve hře nedohodnou jinak:
    Na všechny 'Binds when Equiped' itemy a itemy na crafting vždy jen Greed
        - po dohodě je možné dát need na item do off specu, ale pouze pokud nemá o item někdo zájem do MS
         
                  - po dohodě je možnédát need na item do off specu, ale pouze pokud o item nemá někdo zájem do MS
7e. Raidovní loot řídí vždy Raid Leader, popřípadě jím pověřený Master Looter, pokud se nedohodne jinak.
    (přesná pravidla lootu viz ''Obecná pravidla pro raidy PU'' )
8e.  Pokud hráč soustavně porušuje domluvená pravidla lootu bude nahlášen GM či ZGM (v případě instance) a může dostat napomenutí.
       V případě porušení loot pravidel na raidu může dostat napomenutí od RL.
9e. Veškerá napomenutí hráče se stackují (sčítají).
      Po 3. napomenutí bude hráč projednán GM s jeho zástupci (popř. RL, pokud hráči udělil napomenutí) a může to vést k jeho vyloučení z guildy.
      Pokud nedojde k jeho vyloučení, bude mu snížena hodnost o jednu dolů.
      Všechny tyto záznamy budou vedeny na foru Pilsner Urquell.
10e. Přesná pravidla chování na raidu jsou sepsána v samostatném listu Raid pravidelGuild Banka

Guild Banka (dále jen GB) slouží členům guildy jako úložiště cenných předmětů a peněz, které je možné využít pro blaho guildy.
GB neslouží k odkládání nepotřebných předmětů ani k dočasnému překladišti!

1f. Guildovní bankéř bude vybrán hlasováním a to na dobu 1 roku.
      Pokud hráč zastávající funkci guild bankéře nebude moci tuto funkci nadále zastávat, GM vypíše nové volby.
      Do doby než se zvolí nový bankéř bude banka zavřená.
2f. Žádosti o věci z banky budou posílány na herní email Guildovního bankéře. Žádosti budou průběžně vyřizovány.
      Není povinností bankéře, aby na in-game whisp žádosti reagoval okamžitým vydáním itemu z banky.
3f. Common itemy poslané do guildovní banky (zelené věci + zelené recepy) zůstanou v guildovní bance 3 týdny.
      Poté budou prodány na AH nebo podle potřeby rozloženy na shardy a výtěžek bude uložen v bance pro guildovní potřeby.
4f. Rare a Epic itemy (modré, fialové) budou v bance uchovávány půl roku, poté mohou být prodány guild bankéřem nebo rozloženy na shardy.
5f. Epic itemy a rare craft itemy  budou z GB vydávány za polovinu aktuální ceny na AH.
     Ostatní itemy mohou být vydány zdarma hráči s rankem Člen a výš.
6f. Itemy, o které bude požádáno budou prodány přes službu C.O.D.
7f. Guildovní banka nebude půjčovat goldy na nákup epických mountů.
8f.  Půjčku může vydat GM nebo Guild bankéř po konzultaci s GM.
     U žadatele o půjčku se hodnotí délka jeho působnosti v guildě, přínos, aktivita a chování.
9f. Půjčky poskytované bankou budou řádně zaznamenány v příslušném topicu na foru a musí být vráceny nejpozději do jednoho měsíce.
     Nelze poskytnout další půjčku, pokud hráč nesplatil předchozí.
10f. Pokud hráč bance půjčku nevrátí, bude mu snížena hodnost o jednu dolů s tím, že si nebude moci půjčit než půjčku uhradí.
11f.Práva pro výběr z Guild Banky mají GM, ZGM a Guild bankéř.
12f. Do bankovního slotu Raid banka může vkládat itemy pouze RL, bakéř a GM.
       Vydávat itemy z Raid slotu má právo pouze RL či Bankéř po dohodě s RL
   (Pravidla pro vydávání itemů z raid slotu viz ''Obecná pravidla pro raidy PU'')


For the Dwarves!! For The PU!!

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB